Навчально-методичне забезпечення спеціальності

            

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інноваційний менеджмент

Управління ефективністю діяльності підприємства

Розробка і прийняття управлінських рішень

Організація роботи офісу

Ризик-менеджмент і антикризове управління підприємством

Стратегічний менеджмент

Тренінг «Шлях до успіху в менеджменті та бізнесі»

Основи менеджменту

Менеджмент

Кроскультурний менеджмент

Менеджмент конфліктних ситуацій на підприємстві

            

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інноваційний менеджмент

Корпоративне управління

Інвестиційний менеджмент

Фінансовий менеджмент

Менеджмент персоналу в сфері бізнесу

Управління розвитком

Управління розвитком організації та бізнесу

Маркетинговий менеджмент в бізнесі

Ризик-менеджмент та управління безпекою бізнесу

Стратегічне управління

Стратегічне управління бізнесом

Тренінг «Розвиток креативності як чинник успіху»

Менеджмент

Менеджмент організацій

Стратегічні комунікації в менеджменті

Методологія та організація наукових досліджень

Публічне адміністрування

Управління якістю