Склад кафедри

            

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна
завідуюча кафедрою менеджменту, доктор економічних наук, професор

Наукова проблема: Управління персоналом сучасної організації. Управління якістю освітньої діяльності.

Працює в ПУЕТ з 1994 р.

Має понад 130 наукових видань.

Козюра Ігор Валерійович
доктор наук з державного управління

Наукова проблема: Розвиток місцевого самоврядування в умовах державно-управлінських реформ. Досліджує теоретичні та практичні аспекти муніципального менеджменту; історичний, вітчизняний та світовий досвід публічного управління; краєзнавчі дослідження.

Працює в ПУЕТ з 2012 р.

Має понад 140 наукових і навчально-методичних видань, у т.ч. навчальні посібники.

Іванюта Василь Фалимонович
Професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук, доцент

Наукова проблема: Теоретико-методичні та практичні засади управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарської діяльності

Працює в ПУЕТ з 2008 р.

Має понад 60 наукових видань, в т.ч. 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти  і науки України

Остряніна Світлана Василівна
кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблема: Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств на ринку молокопродуктів. Менеджмент та маркетинг виробничих підприємств. Логістика, складська логістика.

Працює в ПУЕТ з 1994 р.

Має  65  наукових видань.

Власенко Валентин Анатолійович
доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Управління персоналом», «Менеджмент», «Менеджмент і адміністрування», «Менеджмент організацій», «Управління ресурсами і витратами», «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Управління розвитком».

Наукова проблема: управління підприємствами та організаціями в умовах трансформації національної економіки, особливості діяльності споживчої кооперації, практика діяльності менеджерів, формування організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємств як соціально-економічних систем, фінансовий та інвестиційний менеджмент, управління ресурсами і витратами, стратегічне управління, управління персоналом сучасних підприємств, менеджмент організацій у ринковому середовищі, методологія наукових досліджень, антикризове управління підприємством.

Працює в ПУЕТ з 2004 р.

Має 72 наукові та навчально-методичні публікації.

Барибіна Яніна Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблема: Проблеми розвитку та конкурентноспроможності споживчої кооперації України. Формування потенціалу торгівельних підприємств. Управління підприємствами туристичного бізнесу та готельно-ресторанного господарства.

Працює в ПУЕТ з 2005 р.

Має 29 наукових видань.

Таран-Лала Олена Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблема: ефективне функціонування соціально-економічних систем, стратегічний менеджмент, стратегічне управління підприємствами, контролінг, менеджмент безпеки у туристичному бізнесі, якість системи управління.

Працює в ПУЕТ з 2001 р.

Має понад 45 наукових та 35 навчально-методичних праць.

Рибалко-Рак Леся Андріївна
кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблема: Формування системи управління якістю на підприємстві. Особливості реалізації системного і процесного підходів до управління підприємством. Адміністративний менеджмент. Публічне адміністрування.

Працює в ПУЕТ з 2002 р. 

Має 75 наукових та навчально-методичних видань.

Бондар-Підгурська Оксана Василівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Закінчила економічний факультет Полтавського кооперативного інституту 1993 р.

Кандидатську дисертацію по питанням менеджменту інноваційної діяльності машинобудівних підприємств захистила 2002 р. в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Працює над докторською дисертацією.

Є автором та співавтором 8 монографій, 3 навчальних посібники із грифом МОН України і більш 130 наукових та науково-методичних публікацій.

Основні напрями наукового пізнання: інноваційний менеджмент, ділове адміністрування (корпоративне управління), ситуаційний менеджмент, менеджмент іноземного інвестування, інноваційні фактори сталого соціально орієнтованого розвитку економіки.

Тягунова Злата Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент.

Автор низки наукових та навчально-методичних праць.

Гусаковська Тетяна Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент.

Наукова проблема: управління інтелектуальним капіталом організації, проблеми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності

Працює в ПУЕТ з 2012 р.

Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць

Чайка Інна Петрівна 
Кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблематика: ефективність функціонування підприємства, маркетинг підприємства сфери послуг.

Працює в ПУЕТ з 2001 року.

Має понад 60 наукових та навчально-методичних видань.

Лозова Оксана Василівна
кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблема: Соціально-економічний розвиток, національна економіка, інтелектуальний потенціал, комунікації, операційний менеджмент, державне управління.

Працює в ПУЕТ з 2006 р.

Має 55 наукових видань.

Викладає дисципліни: «Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент. Управління персоналом)», «Державне та регіональне управління», «антикризове управління в сфері туризму», «Комунікативний менеджмент в готельно-ресторанному бізнесі», «Операційний менеджмент».

Філіна Світлана Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Наукова проблематика: процесний менеджмент торговельних підприємств

Працює у ПУЕТ з 2008 р.

Має більше 60 наукових видань.

Викладає дисципліни : «Міжнародний менеджмент», «Проектний менеджмент», «Ділове адміністрування», «Менеджмент підприємств ресторанного господарства»

Котляр Марина Сергіївна 
асистент

Наукова проблема: Методи і підходи до управління розвитком персоналу. Питання людських взаємостосунків та їх вплив на продуктивність праці трудового колективу.

Працює в ПУЕТ з 2005 р.

Має 27 наукових видань.

Кужель Наталія Леонідівна 
асистент

Сфера наукових досліджень: Оцінювання інвестиційного клімату в Україні. Операційний менеджмент.

Працює в ПУЕТ з 2005 р.

Має 20 наукових видань.

Білінська Олена Петрівна
Старший викладач

Наукова проблема: Формування системи оцінки персоналу підприємств, професійний розвиток персоналу, менеджмент персоналу в туристичному бізнесі

Працює в ПУЕТ з 2007 р. 

Має 10 наукових видань.

Гуреєва Майя Юріївна
старший лаборант,  асистент

Працює в ПУЕТ з 2012 р.

Наукова проблема: Стратегія розвитку інтернет-торгівлі в системі споживчої кооперації України

Має 5 наукових видань